एक असतो राजा…

आपल्या जन्मापासून ते शेवटच्या श्वासापर्यंत एक व्यक्ती आपल्या सोबत कायम असते, तुमच्या डोक्यात आई आली नं? पण आईबरोबर आई इतकाच महत्वाचा घटक असतो त्याचं काय? ज्याचं नाव… Read more “एक असतो राजा…”

आई एक नाव असतं घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असतं सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही आता नसली कुठे तरीही नाही म्हणवत नाही… फ. मु. शिंदे ह्यांची गाजलेली कविता.… Read more

मला दिसलेली मुंबई

मुंबई विषयी लिहायला तसं मी बराच उशीर करत आहे. तिच्यापासून वेगळं होऊन मला आता जवळपास ८ महिने झाले. मुंबई-पुणे प्रवासा दरम्यान एक डायरी असायची माझ्याकडे आणि बऱ्याचदा… Read more “मला दिसलेली मुंबई”

पुणेरी वाहतूक

सध्याच्या ह्या भर पावसाळी(!) दिवसात साधारण ५ किलोमीटर चा रस्ता कापायला कमीत कमी २५ मिनिटं लागतात(तरी बर आहे मी पुण्यात राहते… मुंबई मधे असते तर विचारायलाच नको!).… Read more “पुणेरी वाहतूक”

कथा कुरळ्या केसांची

थंडगार वाऱ्याच्या झोतावर स्वार होऊन आज मी तिच्याबरोबर गावभर भटकत होतो. तिच्या मैत्रिणींचा घोळका तिला दिसला आणि तिनी गाडी थांबवली. lock लाऊन, माझ्या अंगावरून हात फिरवला आणि… Read more “कथा कुरळ्या केसांची”