तो…

आज तो मला खूप दिवसांनी भेटला. फार आतुर होऊन नव्हते वाट बघत मी त्याची पण त्याच्या येण्याची जाणीव झाल्यावर असं वाटायला लागलं की हो मनाच्या एका कोपऱ्यात… Read more “तो…”