एक असतो राजा…

आपल्या जन्मापासून ते शेवटच्या श्वासापर्यंत एक व्यक्ती आपल्या सोबत कायम असते, तुमच्या डोक्यात आई आली नं? पण आईबरोबर आई इतकाच महत्वाचा घटक असतो त्याचं काय? ज्याचं नाव… Read more “एक असतो राजा…”

आई एक नाव असतं घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असतं सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही आता नसली कुठे तरीही नाही म्हणवत नाही… फ. मु. शिंदे ह्यांची गाजलेली कविता.… Read more

कथा कुरळ्या केसांची

थंडगार वाऱ्याच्या झोतावर स्वार होऊन आज मी तिच्याबरोबर गावभर भटकत होतो. तिच्या मैत्रिणींचा घोळका तिला दिसला आणि तिनी गाडी थांबवली. lock लाऊन, माझ्या अंगावरून हात फिरवला आणि… Read more “कथा कुरळ्या केसांची”

पत्रास कारण की…

तळेगावच्या घरात त्या छोट्याश्या, अंधाऱ्या जिन्याखालच्या खोलीत दिवसभर धुडगूस घालताना कधी वाटलं पण नव्हतं की आज एवढं सगळं बदललेलं असेल. भर मे महिन्यातले सुट्टीचे चे दिवस, चांडाळ… Read more “पत्रास कारण की…”