पत्रास कारण की…

तळेगावच्या घरात त्या छोट्याश्या, अंधाऱ्या जिन्याखालच्या खोलीत दिवसभर धुडगूस घालताना कधी वाटलं पण नव्हतं की आज एवढं सगळं बदललेलं असेल. भर मे महिन्यातले सुट्टीचे चे दिवस, चांडाळ… Read more “पत्रास कारण की…”

अचानक जमलेला उत्तम बेत…

नोकरी करते त्या दिवसापासून मला शुक्रवारी संध्याकाळी काम करायचा जाम कंटाळा येतो… समोर कितीही काम दिसत असलं तरी एक आळस आलेला असतो. त्या दिवशी पण असच झालं…… Read more “अचानक जमलेला उत्तम बेत…”

निरागस ती…

एकविसाव्या शतकात पदार्पण करून १५ वर्ष झाली, हे सोळावं… बरंच काही सुधारलं, बऱ्याच काही नवीन गोष्टी झाल्या, नाही असं नाही. पण काही मुलभूत गोष्टी आज पण तश्याच… Read more “निरागस ती…”

कॉफी

एकदा चहावर लिहून झाल्यावर हिच्या विषयी थोडं का होईना लिहिणं भाग आहे. कोणी सांगावं रुसून वगरे बसली तर? बाकी कोणीही रुसलेलं चालेल हिचा रुसवा परवडायचा नाही. ही… Read more “कॉफी”

चहा…

मला आठवतं त्यानुसार मी थोडी मोठी झाल्यावर माझी ह्या पेयाशी ओळख झाली. बघत होते आधीपासून पण ओळख नंतरची आणि ती झाल्यावर शाळेत असेपर्यंत हा मला फक्तं माझ्या… Read more “चहा…”